Máy Đo Đường Huyết Onetouch Ultra Plus Flex (MG) (+25 Que, 25 Kim, 50 Cồn)

1.700.000

Danh mục: Xem trên: